Schoolfotonu

Schoolfotonu

Schoolfoto's in tijden van corona

'De schoolfoto' die elk jaar wordt gemaakt is een belangrijke herinnering voor het kind, het zou zonde zijn als de boekjes leeg bleven en er gat in de herinnering ontstaat. Daarom doen wij ons uiterste best om met ons team ervoor te zorgen de schoolfoto door te laten gaan. Daarom houden wij ons strikt aan de voorgestelde maatregelen.

Gezondheid

Onze fotografen komen alleen wanneer zij 100% gezond zijn conform protocol RIVM. Daarbij hanteren wij extra hygiëne maatregelen die gelijk passen bij het ‘protocol opstart basisonderwijs’ van de PO- Raad.

1,5 meter afstand

Er is altijd 1,5 meter afstand is tussen de fotograaf en de kinderen en docenten die op de foto gaan. Hiervoor is er in de ruimte waar de foto’s worden gemaakt ook een duidelijk markering zichtbaar.

Hygiene en schoonmaak

Na iedere groep maakt de fotograaf de belangrijkste onderdelen schoon. De fotograaf desinfecteert geregeld zijn handen.

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid van de leerlingen en onderwijzend personeel heeft bij ons een hoge prioriteit. Wij volgen daarbij de richtlijnen zoals gesteld door het RIVM en de protocollen van de PO Raad. Zo blijven fotografen met klachten thuis en wassen ze frequent hun handen. Daarnaast hanteren wij een aangepaste werkwijze en een verscherpt beleid waarbij 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd.